The laser and opto Web site

Laseravståndsmätare från Laseroptronix

Laseroptronix är en ledande leverantör av laserbaserade avståndsmätare. Vi har över 20 års erfarenhet av denna teknik i de mest varierande applikationer. Denna sida har länkar till de olika produktgrupperna och deras undersidor med mera detaljerad information. Vi har ett mycket starkt program och om ni mot förmodan ej hittar det ni söker så sänd ett E-mail med era önskemål.
Laseravståndsmätare baserade på fasmätningsteknik Dessa mätare använder en modulerad laserstråle som reflekteras mot målytan eller en speciell reflektor. Det återreflekterade ljuset ger en fasskillnad som är proportionel mot mätsträckan. Ur detta beräknas avståndet. Mätområdet är upp till ca 30 meter för mätare som arbetar utan reflextape . Reflxbaserade mätare kan klara 100 meter i mätområde. Mäthastigheten kan variera från mycket långsam hastighet till hela 312000 mätningar per sekund i en specialversion. Mätnoggrannheten kan vara från 2 mm upp till ca 50 mm för de snabba modellerna. Prishäraden är från ca 4000 kr för den minsta modellen och uppåt.
Laser radar system baserade på svepande avståndsmätare Laser radar ( Ladar ) system är oftast en laseravstånnds mätare som bringats att svepa i en linje / profil eller i ett tvåaxligt mönster. Utsignalen är en tvådimensionell avståndsprofil av den uppmätta ytan eller en tredimensionell karta av ytan. Vi kan alla alla typer av laseravståndsmätare i denna typ av mätare. Laserradarsystem kan vara fast installerade eller mobila. De mobila systemen kan ha en DGPS som ger mätvärden i globala koordinater. Systemen kan vara installerade i en bil eller ett flygplan och till och med burna av en vandrare. Ett tillbehör är att den 3D modellen som genereras kan omvandlas till 3D foton via en inbyggd kamera som är ihopsynkroniserad med laserscannern. Prislappen kan vara nedåt 50000 kr för de enkla systemen.
Summary of laser distance meters in English

LaseroptronixAB
E-mail: info@laseroptronix.se
Telephone 46-70 714 04 70
Enhagsslingan 23
 Web site www.laseroptronix.se
187 40 Täby
VAT nr SE 556 569 1135-01 Laseroptronix is an AB organisation
Säte i Täby Kommun Glimmervägen 8 187 34 Täby / Sweden
Sweden North Europe
Navigation map of the site. Navigationskarta över vår webbsida
 Created 2010 10 02 by Allan Jansson

Key words belonging to this page. laser distance meter laser range finder laser distancemeter laser range finder laser tape laserscale altimeter laser radar ladar laserscale lasertape phase meter pulsed distance meter pulsed laser distance meter time of flight distance meter triangulation distance meter triangulation scale 3d camera laser scanner laser profilometer non contact dimension control laser radar system 3d scanner airborne laser profilometer terrain mapper 3d maper airborne laser scanner airborne laser radar